Deutsch Nederlands

Dé grensoverschrijdende makelaar

Eurobilien
Michael J. J. Steenhuis
Schulstraße 8a
48599 Gronau
Tel. 02562-712425
Fax 02562-712426
E-Mail info@eurobilien.de
Menu

Object_nr
 
Zoeken per object
Wohnen/Wonen
Grundstücke/Kavels


De aanschaf van onroerend goed in Duitsland.

De in Nederland zeer hoge grondprijzen maken voor veel Nederlanders de koop van van een huis in Duitsland interessant. Maar waar moet een koper op letten?

Zowel het verwerven van een onroerend goed, de voorwaarden voor de aankoop en ook de aan de koop verbonden rechten en plichten, richten zich naar de wetten van Duitsland. Als koper van een onroerend goed in Duitsland wordt u daarom met een aantal onbekende feiten en voorschriften geconfronteerd. Voordat een koper zijn handtekening onder een koopcontract zet, is het dus belangrijk te weten welke wettelijke bepalingen gelden voor het verwerven van onroerend goed in Duitsland.

Ten eerste moet hij weten, dat voor het verwerven van de eigendom het afsluiten van twee overeenkomsten én de inschrijving in het "Grundbuch" (kadaster) vereist zijn: als eerster wordt een "Kaufvertrag" (koopovereenkomst) afgesloten, daarna moeten de partijen het erover eens zijn, dat de eigendom van het stuk grond op de koper moet overgaan, dit wordt in Duitsland "Auflassung" genoemd.

Tenslotte moet de wijziging ten aanzien van de eigendom in het "Grundbuch" worden ingeschreven. Pas na inschrijving in het "Grundbuch" wordt de koper eigenaar.

]